Ajotaito on tärkeä taito, mutta kaikki nuoret eivät enää haaveile omasta autosta

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja auton käyttökustannusten kohoaminen ovat saaneet aikaan sen, että läheskään kaikki nuoret eivät enää haaveile omasta autosta. Ajotaidon omaamista ja ajokortin hankkimista pidetään edelleenkin nuorten keskuudessa tärkeänä asiana, mutta omaa autoa kaikki nuoret eivät enää pidä välttämättömänä. Vihreät arvot näkyvätkin nuorten valinnoissa aikaisempaa enemmän.

Ajotaito on kansalaistaito

Nykynuoret pitävät ajotaitoa yleensä tarpeellisena kansalaistaitona, joka jokaisen tulisi hallita. Ajotaitoon ja -korttiin ollaankin valmiita panostamaan, vaikka kortin hintaa onkin usein kritisoitu. Nykyajan autokoulut ovat tehneet opetuksesta entistä monipuolisempaan ja ajamisen turvallisuus on nostettu opetuksen keskiöön. Turvallisuuden lisääminen onkin tärkeää, minkä vuoksi autokoulut pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi nuorten asenteisiin. Ei ole mitenkään siistiä hurjastella päättömästi, sillä näin tekemällä voi vaarantaa niin oman kuin toistenkin hengen. Sen sijaan vastuullinen ajo on siistiä!

Nykyautokouluissa omaa ajotaitoa voi kehittää varsinaisen ajamisen lisäksi myös ajosimulaattoreilla. Tämä on mukavan stressitön tapa ottaa ajotaito haltuun. Moni epävarma kuljettaja epäröi autolla liikkumista muun liikenteen seassa, jolloin simulaattori tarjoaa mukavan stressittömän tavan harjoitella omassa rauhassa. Ajosimulaattori onkin moderni ja miellyttävä harjoittelutapa!

Oman auton kulut hirvittävät ja ympäristöasiat mietityttävät

Vaikka nuoret pitävätkin ajotaitoa tärkeänä taitona ja vaikka ajokortti kiinnostaakin heitä, ei oman auton omistamista välttämättä pidetä realistisena vaihtoehtona. Oman auton aiheuttamat suuret kulut voivat hirvittää nuorta autoilijaa ja myös ympäristöasiat mietityttää. Tästä syystä moni päättääkin jättää oman auton hankkimatta, etenkin, jos sattuu asumaan kaupungissa, jossa julkinen liikenne toimii hyvin. Sen sijaan syrjäseuduilla auto on tarpeen myös nuorten kohdalla, jotta nuori pääsee liikkumaan itsenäisesti.

Nykynuoret ovat pääosin perin ympäristötietoisia ja auton aiheuttamat ympäristövaikutukset voivatkin olla suuri syy siihen, että auto päätetään lopulta jättää hankkimatta. Jos ympäristötietoisella nuorella on riittävästi rahaa, voi hän myös suosia mahdollisimman ympäristöystävällisiä autoja tai esimerkiksi yhteiskäyttöautoa, joka on mahdollista ottaa käyttöön juuri silloin, kun autoa välttämättä tarvitsee, mutta jota ei ole tarvetta omistaa. Tämä vähentää autoilun ympäristövaikutuksia. Näin pääsee myös harjoittamaan omaa ajotaitoa aina tarpeen tullen, vaikkei omistaisikaan omaa autoa.